ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φίλοι της Λήμνου και φίλοι της αλήθειας.
Μπείτε στην παρέα του Limnos.news
Η διατύπωση γνώμης προϋποθέτει αντικειμενική ενημέρωση . Απαιτεί εξέταση κάθε θέματος από πολλές πλευρές.
Η ορθή κρίση δεν στηρίζεται ποτέ στην προκατάληψη και στο δογματισμό.
Οι σωστές αποφάσεις απαιτούν σύνθεση απόψεων και διάλογο.
Ο διάλογος απαιτεί ανοχή, ανοιχτό μυαλό, σεβασμό στην αντίθετη άποψη, ευγένεια και πολιτισμό.
Αυτές οι ιδέες μας οδήγησαν στο να φτιάξουμε το Limnos.news
Στείλτε μας τις πληροφορίες σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας για να πάμε τη Λήμνο και τους ανθρώπους της ένα βήμα πιο μπροστά.
Σχολιάστε με ευπρέπεια τις γνώμες άλλων.
Κάνετε τις υποδείξεις σας, διαμαρτυρηθείτε, κάνετε τις καταγγελίες σας, αναδείξτε τα προβλήματα. Γίνετε ενεργοί πολίτες. Η σιωπή, η ιδιώτευση και η αδράνεια του καθενός μας είναι το ισχυρότερο όπλο κάθε εξουσίας. Η υποταγή και η μοιρολατρία οδηγεί τους ισχυρούς σε μεγαλύτερη αλαζονεία.
Μιλήστε στο
Limnos.news@gmail.com
Θα ακουσθεί η φωνή σας
ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στα τηλέφωνα :

ή με την παρακάτω φόρμα email